เรื่องของธรรมะ เป็นความรู้ระดับสูง ประกอบด้วยภาษาที่ไม่คุ้นเคยก็เลยทำให้ยากที่คนทั่วไปจะสนใจ ผู้ที่ให้ความสนใจและติดตามจนมีความรู้แตกฉาน ต้องเป็นผู้ที่เรียกว่ามีปุพเพกตปุญญตา คือทำบุญไว้มาก และยังต้องตั้งจิตไว้ชอบจึงจะมีความเจริญในการศึกษาธรรมได้ดี  แต่ก็มีวิธีที่จะเริ่มต้น คือการฟังหัวข้อธรรมะสั้นๆไปก่อน เป็นการกระตุ้นเตือนหรือสกิดบุญเก่าออกมาให้เจริญ และขยายความศรัทธาและความพยายามต่อไป  จึงขอเชิญฟังธรรมที่ตัดตอนสั้นๆมา ฟังทีละเล็กละน้อยก่อน ค่อยๆสะสมไป เป็นอริยะทรัพย์อันเป็นประโยชน์ทั้งในภพนี้และภพหน้า