เรื่องของธรรมะ เป็นความรู้ระดับสูง ประกอบด้วยภาษาที่ไม่คุ้นเคยก็เลยทำให้ยากที่คนทั่วไปจะสนใจ ผู้ที่ให้ความสนใจและติดตามจนมีความรู้แตกฉาน ต้องเป็นผู้ที่เรียกว่ามีปุพเพกตปุญญตา คือทำบุญไว้มาก และยังต้องตั้งจิตไว้ชอบจึงจะมีความเจริญในการศึกษาธรรมได้ดี  แต่ก็มีวิธีที่จะเริ่มต้น คือการฟังหัวข้อธรรมะสั้นๆไปก่อน เป็นการกระตุ้นเตือนหรือสกิดบุญเก่าออกมาให้เจริญ และขยายความศรัทธาและความพยายามต่อไป  จึงขอเชิญฟังธรรมที่ตัดตอนสั้นๆมา ฟังทีละเล็กละน้อยก่อน ค่อยๆสะสมไป เป็นอริยะทรัพย์อันเป็นประโยชน์ทั้งในภพนี้และภพหน้า

Get social with us!

ก็แต่ว่าเมื่อเราตรึกตรองอยู่นานเกินไป ร่างกายก็เหน็ดเหนื่อย   เมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อย    จิตก็ฟุ้งซ่าน  เมื่อจิตฟุ้งซ่าน   จิตก็ห่างจากสมาธิ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นแลดำรงจิตไว้ในภายใน ทำให้สงบ ทำให้เกิดสมาธิ ประคองไว้ด้วยดี ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร? เพราะปรารถนาไว้ว่า จิตของเราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลย    ดังนี้

  • SoundCloud Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Facebook Clean Grey

เรื่องศีลเรื่องสิกขาบทบัญญัตินี่ ถ้ากายวาจาไม่เรียบร้อยแล้ว ไปไม่รอดเพราะ “เป็นการข้ามมรรค” 

บางคนพูดว่า สมถะไม่ต้อง ไปทำ ข้ามไปวิปัสสนาเลย คนมักง่ายหรอกที่พูดเช่นนั้น เขาว่าศีลไม่ต้องเกี่ยว ก็การรักษาศีลนี้มันยากมิใช่เล่น ถ้าจะข้ามไปเลยมันก็สบายเท่านั้น อะไรที่ยากแล้วข้ามไปใครๆ ก็อยากข้าม