กลุ่มไตรสิกขา ร่วมบุญห่มผ้าพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

29 สิงหาคม 2565

ร่วมบุญห่มผ้าพระปฐมเจดีย์ 01
ร่วมบุญห่มผ้าพระปฐมเจดีย์ 01
press to zoom
ร่วมบุญห่มผ้าพระปฐมเจดีย์ 02
ร่วมบุญห่มผ้าพระปฐมเจดีย์ 02
press to zoom
ร่วมบุญห่มผ้าพระปฐมเจดีย์ 05
ร่วมบุญห่มผ้าพระปฐมเจดีย์ 05
press to zoom
ร่วมบุญห่มผ้าพระปฐมเจดีย์ 06
ร่วมบุญห่มผ้าพระปฐมเจดีย์ 06
press to zoom
ร่วมบุญห่มผ้าพระปฐมเจดีย์ 07
ร่วมบุญห่มผ้าพระปฐมเจดีย์ 07
press to zoom
ร่วมบุญห่มผ้าพระปฐมเจดีย์ 08
ร่วมบุญห่มผ้าพระปฐมเจดีย์ 08
press to zoom
ร่วมบุญห่มผ้าพระปฐมเจดีย์ 03
ร่วมบุญห่มผ้าพระปฐมเจดีย์ 03
press to zoom
ร่วมบุญห่มผ้าพระปฐมเจดีย์ 04
ร่วมบุญห่มผ้าพระปฐมเจดีย์ 04
press to zoom
ร่วมบุญห่มผ้าพระปฐมเจดีย์ 10
ร่วมบุญห่มผ้าพระปฐมเจดีย์ 10
press to zoom
ร่วมบุญห่มผ้าพระปฐมเจดีย์ 09
ร่วมบุญห่มผ้าพระปฐมเจดีย์ 09
press to zoom