top of page

แจกฟรี 
แฟลชไดรฟ์ 32 GB 
รวมเสียงธรรมบรรยาย
โดย พอจ. สมบัติ นันทิโก

คู่มือใช้วิทยุเครื่องเล่น MP3 250x336.jpg
Trisikkha-Logo-100x100.png

เว็บไซต์ ฟังธรรมฟรี 24 ช.ม.

TRISIKKHA

ไตรสิกขา

แจกฟรี 
หนังสือธรรมะไตรสิกขาชุด 5 เล่ม
เรียบเรียงโดย พันเอกธงชัย แสงรัตน์

หนังสือปัญหาชีวิตของสัตว์โลก 150x214.jpg
หนังสือกรรมและวิบาก หน้าปก 150x218.jpg
หนังสือโยนิโสมนสิการ หน้าปก 150x214.jpg
หนังสือวิปัสสนาสมัยพุทธกาล กับ วิปัสสนายุคปัจจุบัน หน้าปก 150x214.jpg
หนังสือกายานุปัสสนาสติปัฎฐาน อิริยาบถบรรพ หน้าปก 150x214.jpg

ที่มาของ แฟลชไดรฟ์รวมเสียงธรรมบรรยาย
โดย พอจ. สมบัติ นันทิโก รวม 1,862 ชม.


เสียงของ พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก ที่ปรากฏในโลกโซเชียลทุกช่องทาง รวมทั้งที่กระจายเสียงอยู่ทางวิทยุ AM และ FM ทำให้หลายท่านได้ฟังสิ่งดี ๆ มีกุศล และสร้างปัญญาไปทั่วประเทศ ล้วนเกิดจากความศรัทธา วิริยะ อุตสาหะ ในการอัดเสียงบรรยายธรรมของ พอจ. สมบัติ ไว้ตั้งแต่ ปี 2542-2547 โดยคุณลุงผู้การธงชัย แสงรัตน์ และ ทพญ. จุฑารัตน์ (พี่หมอล๊อต) ที่เชียงใหม่ และ บางส่วนจากมูลนิธิรักษ์ธรรม ในครั้งที่ พอจ. มาสอนที่ กรุงเทพฯ อีกเกือบปี 
 

แล้วคุณลุงได้มอบเสียงที่อัดทั้งหมดให้กับทางมูลนิธิรักษ์ธรรม ต่อมาทางมูลนิธิรักษ์ธรรมได้นำคลิปเสียงของ พอจ. อัพโหลดขึ้นไปไว้ในเว็บไซต์ puthakun.org (ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว) และนำไปกระจายเสียงผ่านทางวิทยุ AM 

 

ภายหลังมูลนิธิฯ ได้ทำลงใน Micro SD Card 5 ชิ้น พร้อมใส่ชื่อเรื่อง จัดชุดเสียง ใส่เสียงแจ้งสารบัญ

 

จากนั้นคุณลุงได้ขออนุญาตทางมูลนิธิฯ เพื่อนำการ์ด (SD Card) 5 ชิ้น มาเปลี่ยนเป็นแฟลชไดรฟ์ (Flash Drive) 5 ไดร์ฟ เพื่อแจกฟรี พร้อมวิทยุ/เครื่องเล่น MP3 ซึ่งได้แจกไปได้หลายร้อยชุด

ต่อมาน้องไก่ (ทัสนีย์ อัญมณีเจริญ) เสนอช่วยยุบรวมจาก 5 ไดรฟ์ให้ลงมาอยู่ในแฟลชไดรฟ์ 32 GB เพียงไดร์ฟเดียว เพื่อสะดวกในการแจกเป็นธรรมทานและบูชาพระรัตนตรัย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565) ได้แจกออกไปแล้วประมาณ 8,000 ชุด ขออนุโมทนาทุกท่านที่มีส่วนร่วมมาในที่นี้

ที่มาของ เว็บไซต์ trisikkha

ด้วยความเห็นพ้องต้องกันของพี่วีรยุทธ์ สันตยานนท์ อ.ประเชิญ แสงสุข คุณเสาวนีย์ นามวิชัย และ พญ. ดวงทิพย์ หฤทัยวิจิตรโชค สุนทรเลขา ที่มีกุศลจิตและปัญญาเจริญขึ้นมากจากการฟังพระธรรมตามพระไตรปิฎกที่บรรยายโดยพระอาจารย์สมบัติ นันทิโก ว่า
 

1. พวกเราฟังแล้ว อยากให้ท่านอื่นฟังด้วย ถ้าไม่ฟังเป็นความน่าเสียดายของชีวิตอย่างยิ่ง

2. การที่เว็บไซต์อาจจะถูกปิดนั้นเกิดขึ้นได้เสมอ ทำอย่างไรเสียงของพระอาจารย์สมบัติ นันทิโก จะส่งต่อถึงมือผู้มีบุญทั้งหลายให้นานที่สุด 

 

พี่วีจึงรวบรวมเสียงของท่านพระอาจารย์สมบัติ นันทิโก และพระอาจารย์ภิกษุรูปหนึ่ง มาแจกพวกเราสามคนให้ช่วยกันอัพโหลดขึ้นสู่ระบบ SoundCloud

 

แล้วพี่วีกับทายาททั้งสามของท่านได้ช่วยกันสร้างเว็บไซต์ Trisikkha ขึ้นมา โดยพี่วีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

เมื่อพี่วีจากโลกนี้ไปเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 ทายาทพี่วี พวกเรา และผู้ติดตามทางโลกโซเชียลได้ร่วมบุญช่วยกันดูแลและสมทบค่าใช้จ่ายในการรักษาเว็บไซต์ Trisikkha มาจนถึงปัจจุบัน

ที่มาของ หนังสือธรรมะไตรสิกขาชุด 5 เล่ม
คุณลุงพันเอกธงชัย แสงรัตน์ เป็นผู้เรียบเรียงหนังสือทั้ง 5 เล่ม โดยการอ้างอิงจากพระไตรปิฎก คือ

1. ปัญหาชีวิตของสัตว์โลก
2. กรรมและวิบาก
3. โยนิโสมนสิการ
4. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน อิริยาบถบรรพ
5. วิปัสสนาสมัยพุทธกาล กับ ยุคปัจจุบัน

 

โดยมี คุณสันติ เตชอัครกุล เป็นผู้ร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์หลักร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาอื่น ๆ ในการจัดพิมพ์เป็นธรรมทาน โดยได้มอบให้ผู้มีจิตอาสาทำหน้าที่ในการส่งมอบให้กับผู้สนใจในช่องทางต่าง ๆ

โครงการจัดถวายพระไตรปิฏก และ
วิทยุ/เครื่องเล่น MP3 เพื่อฟังธรรมบรรยาย
สำหรับพระภิกษุ สามเณร นักบวชสตรี  หรือผู้พิการ

โครงการจับคู่ถวายพระไตรปิฏก แด่พระภิกษุ สามเณร นักบวชสตรี และ ผู้พิการ

โครงการถวายวิทยุ/เครื่องเล่น MP3 สำหรับเสียบแฟลชไดรฟ์
T-205 FM RADIO-USB/SD/TF Portable Audio System

กราบเรียนพระคุณเจ้า และ นักบวชที่มีความตั้งใจศึกษาพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย
โปรดแจ้งเลขเล่มที่ท่านต้องการลงในแบบฟอร์มในหน้า Web นี้
หรือ ในไลน์กลุ่ม trisikkha
หรือ เพิ่มเพื่อนด้วยไลน์ไอดี : dt17016 

หรือ แสกน QR Code ด้านล่าง 
หรือ กดปุมโลโก้ LINE ด้านล่าง

โครงการจะจัดถวายครั้งละหนึ่งเล่ม เมื่อท่านอ่านจบแล้วสามารถแจ้งรับเล่มใหม่ได้

T205-2.png

จัดถวายให้กับพระภิกษุ สามเณร นักบวชสตรี ผู้พิการ ทุกท่าน ฟรี ท่านละ 1 เครื่อง

 

ส่วนผู้ที่ไม่ใช่ รบกวนจัดหาเครื่องเล่น MP3 เอง


โดยท่านสามารถหาซื้อได้ตามเว็บชอปปิ้งออนไลน์ทั่วไป หรือท่านจะเสียบฟังโดยตรงจากคอมพิวเตอร์ก็ได้เลย

และหากท่านต้องการร่วมบุญกุศลนี้ด้วยกัน ท่านสามารถจัดซื้อวิทยุถวายด้วยตัวท่านเอง นั่นก็จะเป็นการช่วยกันสนับสนุนการเข้าถึงพระไตรปิฏกของนักบวช และผู้พิการได้มากขึ้นร่วมกันค่ะ สาธุค่ะ

กรอกข้อมูลมาในแบบฟอร์มด้านล่างนี้เพื่อขอรับหนังสือ, แฟลชไดรฟ์, วิทยุ MP3 

(แจกฟรีโดยพันเอกธงชัย แสงรัตน์ และ คณะ)

หรือ พระไตรปิฏก (จากผู้จัดถวาย)

วิทยุและพระไตรปิฏกจัดถวายเฉพา

พระภิกษุ สามเณร นักบวชสตรี หรือ ผู้พิการ
โปรดระบุชื่อของ
พระภิกษุ สามเณร นักบวชสตรี หรือ ผู้พิการ

พระไตรปิฎกชุด 91 เล่ม แบบแยกเล่ม
ที่เหลือปัจจุบัน ณ วันที่ 02/09/65

เล่มที่ 4, 5, 29, 37, 38, 45, 52, 53, 60, 63, 66, 67, 71, 72, 74, 82, 83, 84 และ 89

คลิกเพื่อแสดงนามผู้รับ และ เจ้าภาพผู้ถวาย

คลิกปุ่มด้านบนเพื่อแจ้งความประสงค์
หรือแจ้งผ่านทางไลน์ trisikkha
หรือที่ไลน์ไอดี : dt17016 

(หากประสงค์ไม่ออกนาม โปรดแจ้งด้วยค่ะ)

ติดตามการจัดส่ง

โดยการเพิ่มเพื่อน
ด้วย ไลน์ไอดี : dt17016

หรือ แสกนบาร์โค้ดนี้

หรือ กดปุมโลโก้ไลน์นี้

  • Line

กรณี วิทยุเครื่องเล่น MP3 มีปัญหาใช้งาน กรุณาส่งเคลมหรือซ่อมด้วยตัวท่านเองที่ :

ร้าน VGO IT 
ห้อง B42, B43 ชั้น 2 ศูนย์การค้าไอที สแควร์ หลักสี่ (IT Square) ถ. แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 
โทร. 087-6777-199

(ระบุ "จากลูกค้าทางไลน์ ชื่อ-สกุล, โทร : ... ")

ชื่อ-ที่อยู่สำหรับจัดส่ง

ระบุสิ่งที่ขอรับ :
อนุโมทนา สาธุ ในความศรัทธา วิริยะของท่าน
ทีมแอดมินจะจัดส่งให้โดยเร็ว
โปรดให้เวลาศึกษาในสิ่งที่ได้รับ
เพื่อประโยชน์ของตัวท่าน
และเติมเต็มความตั้งใจของผู้ให้
Anchor 1
bottom of page