top of page

ท่านใดมีความประสงค์เป็นเจ้าภาพถวายพระไตรปิฏก
ในโครงการจับคู่ถวายพระไตรปิฏก

1. โปรดกรอกแบบฟอร์มแจ้งเป็นเจ้าภาพ

2. หรือ แจ้งมาที่ไลน์แอดมิน
ที่ ไลน์ไอดี dt17016 หรือ
คลิกที่ ไอคอนไลน์ นี้
หรือ แสกน QR Code นี้

  • Line

3. ทางแอดมินจะลงทะเบียนเพื่อเตรียมการมอบให้ผู้ที่ขอรับมา

4. จากนั้นแอดมินจะแจ้ง ราคา รวมทั้ง เลขบัญชีธนาคารผู้จำหน่าย ซึ่งคือ มูลนิธิศูนย์หนังสือมหามกุฏราชวิทยาลัย กลับไปทางไลน์ เพื่อให้ท่านโอนเงินไปยังมูลนิธิฯ โดยตรง

แจ้งเป็นเจ้าภาพ
ถวายพระไตรปิฏก

เริ่มวันที่ 31 สิงหาคม 2565

สาธุ อนุโมทนาค่ะ

Anchor 1

รายนามผู้ขอรับพระไตรปิฏก

Anchor 2

สรุปรายนามผู้ที่ได้รับพระไตรปิฏกไปแล้ว

bottom of page