กลุ่มไตรสิกขา ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ วัดป่าบุญคุ้มเกล้า จ.ฉะเชิงเทรา และ
ผ้าป่าถวาย พระไตรปิฎก แด่วัดดอนเก้าเลี้ยว จ.อุบลราชธานี

30 สิงหาคม 2565

ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 11
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 11
press to zoom
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 02
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 02
press to zoom
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 08
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 08
press to zoom
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 07
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 07
press to zoom
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 09
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 09
press to zoom
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 06
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 06
press to zoom
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 10
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 10
press to zoom
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 05
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 05
press to zoom
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 01
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 01
press to zoom
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 03
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 03
press to zoom
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 04
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 04
press to zoom
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 14
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 14
press to zoom
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 13
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 13
press to zoom
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 19
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 19
press to zoom
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 27
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 27
press to zoom
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 26
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 26
press to zoom
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 25
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 25
press to zoom
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 24
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 24
press to zoom
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 23
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 23
press to zoom
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 12
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 12
press to zoom
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 20
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 20
press to zoom
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 21
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 21
press to zoom
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 22
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 22
press to zoom
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 17
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 17
press to zoom
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 18
ร่วมบุญสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์ และถวายพระไตรปิฏก 18
press to zoom