ขอเชิญร่วมสนทนา ติดตามความเคลื่อนไหว   และสอบถามปัญหาธรรมะได้ที่      ไตรสิกขา เฟซบุ๊ค