วันสมนาพระธรรมวินัย
ธรรมบรรยาย พระอาจารย์สันติ อุตตมปุญโญ
 
วันสมนาพระธรรมวินัย
ฟังเสียงสวดมนต์ 
วันสมนาพระธรรมวินัย
ฟังธรรมสามนาที
วันสมนาพระธรรมวินัย
ธรรมบรรยาย พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก